Kogo wspieramy?

STOWARZYSZENIE “KORZENIE NASZ DOM”

       Stowarzyszenie „KORZENIE NASZ DOM”  prawnie istnieje od 17 maja 2013 roku.  Pomysł założenia zrodził się w sercu grupy osób, których pragnieniem jest niesienie pomocy i wsparcia duchowego ludziom cierpiącym.

Stowarzyszenie w swojej działalności stawia pierwsze kroki. Skupia osoby młode, pełne zapału do działania. Celem Stowarzyszenia „KORZENIE NASZ DOM”  jest pomoc fizyczna, psychiczna i duchowa osobom potrzebującym pomocy. Pomoc ta realizowana będzie w następujący sposób:
– pomoc fizyczna, poprzez opiekę hospicyjną;
– pomoc psychiczna, poprzez terapię osób uzależnionych od środków psychoaktywnych; terapię osób cierpiących na zaburzenia psychiczne;
– pomoc duchowa, poprzez kierownictwo duchowe; promowanie postaw w duchu katolickiej nauki społecznej; organizowanie i współorganizowanie rekolekcji, sesji, seminariów, odczytów, szkoleń, obozów, spotkań i różnych form wypoczynku.

Twórcy wierzą  i dążą ku temu, by działalność stowarzyszenia przyniosła wiele korzyści indywidualnym osobom, społeczeństwu i Kościołowi Katolickiemu.

Stowarzyszenie współpracuje  z zaprzyjaźnionym zespołem „Siloe Yad Adonai”, który wspiera je duchowo i materialnie.
Dochody ze sprzedaży płyt zostaną przeznaczone na tworzenie zaplecza hospicjum domowego, którego powstanie stanowi obecnie priorytet działalności stowarzyszenia.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie i okazaną pomoc!

 

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Korzenie Nasz Dom
ul. Korzenie 31
37 – 560 Pruchnik

Prezes stowarzyszenia: Ewelina Boruta
e-mail: [email protected]
lub [email protected]

Pozwolenie ministra na zbiórkę publiczną i przedłużenie pozwolenia

PozwoleniePrzedluzenie